Tag : დენდროლოგიური პარკი

დენდროლოგიურ პარკს მზემ სხივი სტყორცნა

3 წლიანი დაუღალავი შრომის შედეგად დღეს ნებისმიერ ქართველს შეუძლია იხილოს უახლესი დენდროლოგიური პარკი.

იხილეთ ვრცლად